Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Новости Архивиране
Spisak udžbenika školske 2012/2013. godine PDF Štampa El. pošta
sreda, 21 mart 2012 08:58

Набавка уџбеника за школску 2012/2013.                                                                                                                Разред: I

 

 

 

Назив уџбеника и издавач

1

Twister (sb+wb)

Educational Centre

2

Православни катихизис

ЗУ

3

Лектира

Школска књига

5

Игра речи-Читанка+цд

Клетт*

 

*(бесплатни уџбеници)

6

Од слова до...-Буквар

7

Игра бројева 1-1. део

8

Игра бројева 1-2. део

9

Свет око нас -Пустоловине 1

10

Свет око нас -Пустоловине 2

11

Чаробни свет музике+цд

12

Свет у мојим рукама


                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Набавка уџбеника за школску 2012/2013.                                                                                                                Разред: II

 

 

 

Назив уџбеника и издавач

1

Super Me 2 (cb+fb)

English Book

2

Музичка култура 2

ЗУ

3

Православни катихизис

4

Лектира

Школска књига

6

У царству речи-Читанка

Клетт*

 

*(бесплатни уџбеници)

7

О језику-граматика 2

8

Слово до слова

9

Игра бројева 2     1. део

10

Игра бројева 2     2. део

11

Свет око нас 1. део

12

Свет око нас 2. део

 

 

 

Набавка уџбеника за школску 2012/2013.                                                                                                                Разред: III

 

 

 

Назив уџбеника и издавач

1

Dippy Adventures 1 (sb+wb)

Educational Centre

2

Музичка култура 3

ЗУ

3

Православни катихизис

4

Лектира

Школска књига

6

Река речи-Читанка

Клетт*

 

*(бесплатни уџбеници)

7

О језику-граматика 3

8

Игра бројева 3 – 1. део

9

Игра бројева 3 – 2. део

10

Природа и друштво 3

           


 

Набавка уџбеника за школску 2012/2013.                                                                                                                Разред: IV

 

 

 

Назив уџбеника и издавач

1

Dippy Adventures 2 (sb+wb)

Educational Centre

2

Читанка

ЗУ*

 

*(бесплатни уџбеници)

3

Наставни листови из српског јез.

4

Српски језик и језичка култура

5

Математика-уџбеник

6

Математика.вежбанка

7

Природа и друштво-уџбеник

8

Природа и друштво-р. свеска

9

Природа и друштво-контр. свеска

10

Музичка култура 4

11

Православни катихизис

12

Лектира

Школска књига

           

 

 

Набавка уџбеника за школску 2012/2013.                                                                                                                Разред: V

 

 

 

Назив уџбеника и издавач

1

Читанка

Нови Логос

2

Радна свеска

3

Граматика

4

Музичка култура-уџбеник

5

Историја-уџбеник

6

Техничко и инф. образовање-уџб.

ЗУ

7

Географија-уџбеник

8

Географија-радна свеска

9

Историјски атлас

10

Географски атлас

11

Математика-уџбеник

БИГЗ

12

Математика-збирка задатака

13

Биологија-уџбеник

14

Ликовна култура-уџбеник

15

Project 2, 3rd edition (sb+wb)

English book

16

Junior Plus 1-уџбеник+радна свеска

Дата статус

           

 

 

Набавка уџбеника за школску 2012/2013.                                                                                                                Разред: VI

 

 

 

Назив уџбеника и издавач

1

Читанка

 

Нови Логос

2

Граматика

3

Радна свеска за српски језик

4

Музичка култура-уџбеник

5

Географија-уџбеник

ЗУ

6

Географија-радна свеска

7

Историја-уџбеник

8

Техничко и инф. образовање-уџб.

9

Физика-уџбеник

БИГЗ

10

Физика-збирка задатака

11

Математика-уџбеник

12

Математика-збирка задатака

13

Ликовна култура-уџбеник

14

Биологија-уџбеник

Едука

15

Project 3, 3rd edition (sb+wb)

English book

16

Junior plus 2-уџбеник+радна свеска

Дата статус

 

 

 

Набавка уџбеника за школску 2012/2013.                                                                                                                Разред: VII

 

 

 

Назив уџбеника и издавач

1

Читанка + ЦД

 

 

 

Нови Логос

 

 

2

Граматика

3

Радна свеска за српски језик

4

Музичка култура - Уџбеник + ЦД

5

Биологија-уџбеник

6

Физика-уџбеник са збирком

7

Историја-уџбеник

8

Хемија-уџбеник

ЗУ

9

Хемија-збирка задатака

10

Техничко образовање-уџбеник

11

Географија-уџбеник

12

Географија-радна свеска

13

Ликовна култура-уџбеник

БИГЗ

14

Математика-уџбеник

Клетт

15

Математика-збирка задатака

16

Project 4, 3rd edition (sb+wb)

English book

17

Junior plus 3- уџбеник+радна св.

Дата статус

18

Prima 3 - уџбеник+радна свеска

немачки ј. (одељење VI/4)

Дата статус

19

Pingpong 2 – немачки језик (одељење VI/3)

Hueber Verlag

 


           

                                                              

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка уџбеника за школску 2012/2013.                                                                                                                Разред: VIII

 

 

 

Назив уџбеника и издавач

1

Читанка

 

 

 

Нови Логос

2

Граматика

3

Радна свеска за српски језик

4

Музичка култура - Уџбеник + ЦД

5

Географија-уџбеник

ЗУ

6

Географија-радна свеска

7

Хемија-уџбеник

8

Хемија-збирка задатака

9

Техничко образовање-уџбеник

10

Физика-уџбеник

БИГЗ

11

Физика-збирка задатака

12

Математика-уџбеник

13

Математика-збирка задатака

14

Биологија-уџбеник

15

Историја-уџбеник

16

Project 5, 3rd edition (sb+wb)

English book