Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Новости Архивиране
Spisak udžbenika za školsku 2014/2015. godinu PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 07 mart 2013 17:43

U nastavku ovog dokumenta možete naći spisak udžbenika koje će učenici naše škole koristit u narednoj školskoj godini. Udžbenici su razvrstani prema razredima.

 

 

 

Naziv udžbenika i izdavač                   Peti razred

1

Istorija-udžbenik

Novi Logos

 

 

k

o

m

p

l

e

t

2

Muzička kultura-udžbenik

3

Radna sveska

 

Klett

4

Gramatika

5

Čitanka

6

Tehničko i inf. obrazovanje-udžb.

7

Geografija-udžbenik

8

Matematika-udžbenik

9

Matematika-zbirka zadataka

10

Biologija-udžbenik

11

Project 2, 3rd edition (sb+wb)

English book

13

Istorijski atlas*

ZU

14

Geografski atlas*

15

Lektira*

Nova škola

16

Komplet za TIO *(ne ulazi ulazi u komplet)

 

Dela

17

Metalofon*

Nota

*(posebna narudžba)

 

 

 

Naziv udžbenika i izdavač                    Šesti razred

 

1

Čitanka

 

 

Novi Logos

 

 

 

k

o

m

p

l

e

t

2

Gramatika

3

Radna sveska za srpski jezik

4

Fizika-udžbenik

5

Fizika-radna sveska

6

Muzička kultura-udžbenik

7

Istorija

ZU

8

Geografija-udžbenik

Klett

9

Geografija-radna sveska

10

Tehn. i inf. obrazovanje-udžb.

11

Matematika-udžbenik

12

Matematika-zbirka zadataka

13

Biologija-udžbenik

BIGZ

14

Project 3, 3rd edition (sb+wb)

English book

15

Junior plus 2-udžbenik+radna sv. *

Data status

 

16

Prima 2 –nemački jezik *

 

17

Lektira*

Nova škola

 

18

Komplet za TIO *(ne ulazi ulazi u komplet)

Dela

 

         

*(posebna narudžba)

 

 

 

Naziv udžbenika i izdavač                   Sedmi razred

1

Fizika-udžbenik

Novi Logos

k

o

p

l

e

t

 

2

Fizika-zbirka zadatak

3

Istorija-udžbenik

4

Muzička kultura – udžbenik

5

Biologija- udžbenik

6

Geografija-udžbenik

Klett

7

Geografija-radna sveska

8

Matematika-udžbenik

9

Matematika-zbirka zadataka

10

Čitanka + CD

11

Gramatika

12

Radna sveska za srpski jezik

13

Hemija-udžbenik

14

Hemija-zbirka zadataka

15

Tehničko obrazovanje-udžbenik

ZU

16

Project 4, 3rd edition (sb+wb)

English book

17

Junior plus 3- udžbenik+radna sv. *

Data status

18

Prima 3-udžbenik+radna sv. *

19

Komplet za TIO *(ne ulazi ulazi u komplet)

Dela

20

Lektira*

Nova škola

*(posebna narudžba)

 

 

 

Naziv udžbenika i izdavač                     Osmi razred

1

Čitanka

 

 

Novi Logos

 

 

k

o

m

p

l

e

t

2

Gramatika

3

Radna sveska za srpski jezik

4

Muzička kultura - udžbenik

5

Fizika-udžbenik

6

Biologija-udžbenik

Klett

7

Geografija-udžbenik

8

Geografija-radna sveska

9

Hemija-udžbenik

10

Hemija-zbirka zadataka

 

 

11

Matematika-udžbenik

12

Matematika-zbirka zadataka

13

Tehničko obrazovanje-udžbenik

ZU

14

Istorija-udžbenik

BIGZ

15

Project 5, 3rd edition (sb+wb)

English book

16

Prima 4 – udžbenik+radna sv. *

Data status

17

Lektira*

Nova škola

18

Komplet za TIO *(ne ulazi ulazi u komplet)

 

Dela

 

*(posebna narudžba)