Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Јавне набавке Odlika o zaklјučenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluga: Organizovanja ekskurzija i nastave u prirodi za 2016/2017
Odlika o zaklјučenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluga: Organizovanja ekskurzija i nastave u prirodi za 2016/2017 PDF Štampa El. pošta
sreda, 21 septembar 2016 07:50

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 ГРАД  НИШ

 OШ "УЧИТЕЉ ТАСА"

Адреса: Рајићева 24  

01-954

Датум: 20.09.2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 20.09.2016.  директор школе, доноси:

О Д Л У К У
о закључењу оквирног споразума

Oсновна школа "УЧИТЕЉ ТАСА", као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1/2016,  за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2016/2017  закључује са понуђачем: MAESTRO TRAVEL DOO из Ниша.

О б р а з л о ж е њ е ....

 Цео текст документа налази се у прилогу овог чланка