Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Profesionalna orijentacija Активност “Професионална оријентација на преласку у средњу школу”
Активност “Професионална оријентација на преласку у средњу школу” PDF Štampa El. pošta

 

Активност  “Професионална оријентација на преласку у средњу школу” настао је на основу пројекта који је спроводио ГИЗ – Организација за међународну сарадњу СР Немачке у партнерству са Министарством просвете и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије од школске 2011/2012. Године.

Циљ активности је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у свим основним школама.

 Петофазни модел професионалне оријентације је пут од пет корака који воде младу особу до избора занимања и активног планирања каријере кроз фазе:

 

1. Самоспознаја
2. Информације о занимањима
3. Путеви каријере
4. Реални сусрети
5. Одлука о избору занимања;

 

У овом процесу особа пре свега упознаје себе, своје таленте, особине, вредности и интересовања. Потом упознаје могућности околине – сазнаје каква све занимања постоје, која су занимања тражена, упоређује их са својим жељама и склоностима. Затим истражује какве су образовне могућности – школе, факултети и неформални образовни курсеви потребни да би се неко успешно бавио жељеним занимањем.

После овог процеса истраживања, упознавања себе и околине особа је спремна да донесе одлуку о каријери и креира свој акциони план како ће одлуку спровести у дело.

Током целог овог процеса млади сазнају да је важно самостално и информисано доносити одлуке, да је важно пажљиво планирати и дисциплиновано спроводити кораке, али и да је у реду грешити и мењати планове, као што се и сами мењамо.

Како би успешно прошли кроз све фазе модела младима ће на располагању у школи бити различите прилике за самостално и групно учење и истраживање – тестови, радионице, саветовање, практичне вежбе и портфолио за праћење плана каријере.

 

 Школски тим за Професионалну орјентацију и разредне старешине 7. и 8. разреда