Упис у први разред 2020. - обавештење о систематским прегледима Štampa
Napisao Valentina Puzic   
ponedeljak, 11 maj 2020 15:07

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

OСНОВНА ШКОЛА „УЧИТЕЉ ТАСА“ НИШ

Рајићева 24, Ниш

Датум: 11.05.2020. године

 

 

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ШКОЛСКА 2020/2021.

-ОБАВЕШТЕЊЕ  У ВЕЗИ СИСТЕМАТСКИХ ПРЕГЛЕДА-

 

Дом Здравља Ниш на својој интернет страни објавио је да се почев од понедељка 11.05.2020.године у периоду од 07:00-18:00 часова наставља са обављањем систематских прегледа деце за упис у први разред основне школе.

 

Додатна обавештења могу се добити на телефон у Дому Здравља - 018/ 503-640.