Упис у први разред за школску 2021/22. годину Štampa
Napisao Valentina Puzic   
ponedeljak, 25 januar 2021 14:08

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“ У НИШУ

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година тј. свако дете рођено у периоду од 01. марта 2014. године до краја фебруара 2015. године. Родитељи односно други законски заступници имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

У први разред школске 2021/2022. године уписиваће се и деца рођена од 01. марта до 31. августа 2015. године на захтев родитеља и након провере спремности за полазак у школу.

Школа уписује децу са подручја школе.

У складу са просторним и кадровским могућностима школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља.

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, подношењем захтева изабраној школи до 1. фебруара текуће школске године у којој се врши упис.

Захтев се подноси у писаној форми (на обрасцу који је школа припремила или се може написати у слободној форми са навођењем основних података о родитељу, детету, адреси, контакт телефону и мејлу).

Школа обавештава родитеља односно законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Обавештење о почетку уписа у први разред биће накнадно објављено.

Сва обавештења на телефон школе: 018/522-834.

Директор школе

РадмилаКрстић

Poslednje ažurirano četvrtak, 18 februar 2021 08:15