Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Професионална оријентација
Profesionalna orijentacija PDF Štampa El. pošta
Napisao Aleksandar Jovanovic   
petak, 20 februar 2015 15:11

"Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада.

Програм се заснива на петофазном динамичном процесном моделу професионалне оријентације, који води младу особу до избора занимања и активног планирања каријере, кроз пет модула/фаза:

1. Самоспознаја - млади кроз радионице, тестове, интроспекцију и саветовање препознају своје таленте, интересовања, вредности, склоности и могућности;
2. Информисање о занимањима и каријери - млади истражују свет занимања и професија, која су знања, вештине и особине потребне за успешно бављење занимањем, какве могућности постоје на тржишту рада;
3. Упознавање са путевима образовања - млади се упознају са могућностима за школовање - школама, факултетима и другим образовним установама и сазнају како изгледа школовање за њихово жељено занимање;
4. Реални сусрети са светом рада - млади се упознају са представницима жељених занимања и радним окружењем, испробавају поједине радне задатке и распитују се о занимањима и потребном школовању;
5. Доношење одлуке о избору школе и занимања - млади боље познају себе, имају потребне информације и сигурнији су у доношењу одлука."

 

Извор: http://www.mpn.gov.rs/prosveta/osnovno-obrazovanje-i-vaspitanje/571-projekat-profesionalna-orijentacija-u-srbiji