Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Naslovna Развој модела завршног испита
Развој модела завршног испита PDF Štampa El. pošta

РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

(Процес развоја завршног испита – од прелазног ка коначном моделу)


 

1. Модел испита за школску 2010/2011. годину

Прва генерација ученика који су учили по новим наставним програмима је у јуну 2011. године полагала завршни испит који је имао следеће карактеристике:

-         испит се састојао од два предмета: српског односно матерњег језика и математике

-         тестови су се састојали из 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збиркама задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака објављених у збиркама и 25% непознатих задатака, који нису објављени у збиркама задатака али су засновани на образовним стандардима за крај основног образовања.

 

2. Модел испита за школску 2011/2012. годину

Друга генерација ученика која је полагала завршни испит такође је полагала испит из два предмета: српског односно матерњег језика и математике, са следећим модификацијама:

тестови су садржавали 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збиркама задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су објављени у збиркама задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.

 

3. Модел испита за школску 2012/2013. годину

Трећа генерација која је полагала  завршни испит такође је полагала два теста, из српског односно матерњег језика и математике, са следећим модификацијама:

 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су објављени у збиркама задатака и 75% потпуно непознатих задатака. Познатих задатака неће бити.

 

  

4. Модел испита за школску 2013/2014. годину (коначни модел)

Коначни модел завршног испита примењује се од школске 2013/2014. године.

Завршни испит има следећу структуру и садржај:

Испит се састојати из три теста – из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке који  укључује  историју, географију, билогију, физику и хемију. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.

Тестови за завршни испит састојаће се само од непознатих задатака.

 

Списак образовних стандарда односно знања и компетенција који ће се испитивати потпуно непознатим задацима објављен школске 2012/2013. године.

Збирке задатака припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.