Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Линкови Partneri i prijatelji
Linkovi
Sajtovi organizacija i institucija sa kojima smo u partnerskom ili/i prijateljskom odnosu.
Prikaz # 
# Link Pogodaka
1   Link   LEDIB - Local EconomicDevelopment in the Balkans
Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (LEDIB) je petogodišnji program za podršku lokalnom ekonomskom razvoju sa fokusom na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (MSP). U skladu sa strategijom Danskog programa susjedstva, LEDIB obuhvata Nišavski Okrug u Srbiji i u skladu je sa Strategijom za Smanjenje Siromaštva Srbije.
Razvojni cilj programa je društveno uravnotežen ekonomski razvoj i kreiranje radnih mesta u Nišavskom Okrugu u Srbiji.
1218
2   Link   HELP Program
HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.je nemačka nevladina humanitarna organizacija registrovana u sudu u Bonu.
HELP je prisutan u Srbiji od novembra 1999 obezbeđujući socijalno-ekonomsku pomoć za ugroženo stanovništvo-izbegla lica, interno raseljena lica i romsko stanovništvo.
1293