Odeljenske fotografije 2010 Štampa
Ove godine pojedina odeljenja odlučila su da svoje odeljenske fotografije postave na internetu u elektronskoj formi. Fotografije su visoke rezolucije veličine 3872x2592 (od 2,3Mb do 2,5Mb), a do njih možete doći prateći linkove koji se nalaze u nastavku tekta.
Fotografije

Odeljenske fotografije odeljenja I2, I5, III1, III2 i III3 (link)

Odeljenske fotografije odeljenja II1 (link)

Odeljenske fotografije odeljenja II2 (link

Odeljenske fotografije odeljenja II3 (link

Odeljenske fotografije odeljenja II4 (link

Odeljenske fotografije odeljenja II5 (link

Odeljenske fotografije odeljenja IV2 (link

Odeljenske fotografije odeljenja IV4 (link)  

Odeljenske fotografije odeljenja IV5 (link)  

Kako bi ste preuzeli fotografije nakon otvaranja stranice sajta "4shared" kliknite na fotohrafiju koju želite da preuzmete. Na novootvorenoj stranici kliknite na plavo dugme Download Now. U dijalogu sa opcijama za čuvanje slika odaberite Save File.