Богатство различитости

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У ОШ „Учитељ Таса“ у Нишу 10. марта, у 18.30 часова биће реализована форум представа као део акције

Богатство различитости са циљем да допринесе активном прихватању и међусобном разумевању ученика различитог социјалног, етничког и верског порекла.

Акција подразумева вишемесечни рад на представи у форми сценског игроказа (форум театра). За коришћење ове технике постоје довољни капацитети на нивоу наше школе.

Рад на припреми представе обухватио је:

• Радионице за развијање сценарија – ученици су предлагали актуелне проблемске ситуације за представу (при одабиру проблемских ситуација, посебна пажња је бити посвећена ситуацијама које се тичу деце из мањинских група, са потешкоћама у развоју и повратнике из иностранства)

• Рад на постављању представе – подела улога, читалачке и глумачке пробе, израда сцене и костима

• Представа ће имати 5 извођења за ученике школе, за представнике Савета родитеља, Школског одбора, ромске заједнице, медија и Омбудсмана за ромска питања.

• Ученици су креирали плакат и позивнице за представу

Деца су заједно са својим наставницима уложила велики труд у припрему представе али су уз међусобну подршку, дружење и сарадњу уживали у стваралачком процесу.

Акцију у ОШ „Учитељ Таса“ у Нишу реализујемо у оквиру пројекта “Нове економске могућности за повратнике и вулнерабилне категорије грађана у јужној и источној Србији“;.

Пројекат спроводи CARE International Balkans, УГ „NEXUS-Врање“ и ENECA а финансира Немачко министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) И LDS.

OŠ „Učitelj Tasa“: forum predstava kao deo akcije Bogatstvo različitosti