Документа

Закони и остали прописи

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања

ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања


Школска акта


Информатор о раду школе

Информатор о раду  Основне школе “Учитељ Таса” у Нишу


Обрасци