Извештај о реализацији уговора о јавним набавкама

Република Србија

ОШ „Учитељ Таса“

Ниш

дел. бр. 01-996

датум 14.08.2019. год.

Предмет: Извештај о реализацији уговора о јавним набавкама

За школску 2018/2019. годину, спроведен је један поступак јавне набавке – јавна набавка услуге извођења екскурзија и наставе у природи за школску 2018/2019. годину.

Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је Оквирни споразум са понуђачем Маестро Травел д.о.о. из Ниша, дана 24.08.2018. године. Укупна вредност овог споразума износи 11.000.000,00 динара.

На основу Оквирног споразума, закњучени су следећи појединачни уговори:

      1.            Уговор о извођењу наставе у природи за 1. разред од 24.05.2019. године – износ 896.940,00 динара

      2.            Уговор о извођењу наставе у природи за 2. разред од 04.05.2019. године – износ 798.412,50 динара

      3.            Уговор о извођењу наставе у природи за 3. разред од 24.10.2018. године – износ 1.305.200,00 динара

      4.            Уговор о извођењу наставе у природи за 4. разред од 30.10.2018. године – износ 1.043.500,00 динара

      5.            Уговор о извошђењу екскурзије за 5. разред од 16.04.2019. године – износ 760.000,950 динара

      6.            Уговор о извошђењу екскурзије за 6. разред од 24.04.2019. године – износ 737.100,00 динара

      7.            Уговор о извошђењу екскурзије за 7. разред од 11.04.2019. године – износ 829.170,00 динара

      8.            Уговор о извошђењу екскурзије за 8. разред од 05.10.2018. године – износ 1.343.250,00 динара

      9.            Уговор о извођењу једнодневног излета за 1. разред од 17.05.2019. године – износ 152.250,00 динара

  10.            Уговор о извођењу једнодневног излета за 2. разред од 13.06.2019. године – износ 125.800,00 динара

  11.            Уговор о извођењу једнодневног излета за 4. разред од 22.05.2019. године – износ 196.520,00 динара