Оснаживање дечјег ума – програм MindUp

Оснаживање дечјег ума – програм MindUp

Учитељи и васпитачи основне школе „Учитељ Таса“, као и вртића „Палчић“ су похађали програм Оснаживање дечјег ума – MindUp у току школске 2016/2017. године. Програм је акредитован од стране Министра просвете и налази се на листи бесплатних акредитованих семинара за учитеље и васпитаче. Међутим шта је то што овај програм чини другачијим од осталих?

Прогам је фокусиран да пружи подршку не само деци већ и самим наставницима и васпитачима у савладавању животних вештина које, на жалост, нисмо имали прилике да научимо раније. Ово су препознали и родитељи деце наше школе и вртића након што су присуствовали MindUp семинару за родитеље. У животу који је фокусиран на конзумерску/експлoатацијску идеологију људи су свакодневно изложени стресом. Ово није наравно нагађање, већ инфомација поткрепљена научним истраживањима. Због тога човек је принуђен да развија и усваја животне вештине које ће ми помоћи да буде срећнији и продуктивнији. Управо такве технике пружа MindUP програм.