Форум представа

У понедељак, 12. децембра, ученици седмог и осмог разреда наше школе имали су прилику да присуствују Форум представи “Дај себи прилику да ме упознаш”. Представу су извели ученици 1. и 2. године средње економске школе из Врања. Представа је део пројекта “Нове економске могућности за повратнике из вулнерабилне категорије грађана у јужној и источној Србији” невладине организације NEXUS из Врања.

Координатори пројекта у нашој школи су Марина Андрић, наставница биологије и Гордана Станојевић, наставница физике.