Јавне набавке

Извештај о реализацији уговора о јавним набавкама

Република Србија ОШ „Учитељ Таса“ Ниш дел. бр. 01-996 датум 14.08.2019. год. Предмет: Извештај о реализацији уговора о јавним набавкама За школску 2018/2019. годину, спроведен је један поступак јавне набавке – јавна набавка услуге извођења екскурзија и наставе у природи за школску 2018/2019. годину. Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је Оквирни споразум са понуђачем Маестро …

Извештај о реализацији уговора о јавним набавкама Read More »