Erasmus+ пројекти

Међу одобреним пројектима Еразмус+ 2023. године нашао се пројекат ОШ “Учитељ Таса”. Темпус је одобрио финансирање Еразмус+ КА122 пројекта мобилности у својству координатора, па ће се у току ове школске године активно радити на његовој реализацији и имплементацији пројектних активности. Одобрени пројекат је типа Short-term projects for mobility of learners and staff in school education (Job-shadowing) који се односи на мобилност наставника. Партнерска школа на овом пројекту је CEIP Fuentenueva из Гранаде (Шпанија). Назив нашег пројекта је In step with science, а циљ унапређивање компетенција наставника природних наука за примену science програма.Наставници би били оспособљени за примену дигиталних технологија у настави како би унапредили процес учења и мотивисали ученике. Дигитална компетентност би требало да обухвати употребу различитих технологија и софтвера.

Наставници би такође требало да буду оспособљени да креирају интерактивне материјале који би подржали учење.
Фокусирање на тематско повезивање градива како би ученици стекли дубље разумевање материје и развили способност примене стеченог знања.
Пружање обуке и подршке у коришћењу модернијих наставних средстава и ресурса може бити кључно за мотивисање наставника да се упусте у овај процес, дељење позитивних искустава оснажиће их да сами покушају да примене ове методе у свом раду.
Подстицање креативности и експериментисања у примени нових наставних средстава и ресурса може бити мотивација да се наставници осете слободнијим у свом раду.

Компетентни и мотивисани наставници имаће добру основу да прилагоде план рада science секције.
Сва стечена знања, смернице и прикупљени материјали биће у функцији унапређивања компетенција наставника и то компетенција за ужу стручну област (К1) – примењује различите методе, технике и облике рада и доступних наставника средства ради ефикасности наставног процеса; планира и програмира садржаје наставе водећи рачуна о корелацији, како хоризонталној, тако и вертикалној; информише се о новим трендовима и примени одговарајућих и доступних
технологија у образовању.
Компетенција поучавање и учење (К2) – спроводи активности полазећи од знања и искуства којима ученици располажу, индивидуалних карактеристика и потреба ученика, постављених циљева, исхода,садржај и карактеристике контекста у којем ради; планира и реализује активности којима се развијају научни појмови код ученика; подстиче критичко, аналитичко и дивергентно развијање код ученика.

Биографија наставника одабраних за мобилност Erasmus+ пројекта “У корак са науком”